obrázek: tn_acko.jpg; rozlišení: 288 × 200 px; velikost 13 kB;
Dag na ačku
obrázek: tn_kladina.jpg; rozlišení: 140 × 200 px; velikost 7 kB;
Dag na kladině
obrázek: tn_pict0031.jpg; rozlišení: 184 × 200 px; velikost 7 kB;
já a Dag,zima 2005
obrázek: tn_pict0027.jpg; rozlišení: 224 × 200 px; velikost 8 kB;
Dag a kamarád Vetík,zima 2005
obrázek: tn_pict0025.jpg; rozlišení: 260 × 200 px; velikost 11 kB;
Dag a Vetík,zima 2005
obrázek: tn_dag.jpg; rozlišení: 262 × 200 px; velikost 10 kB;
Vetík a Dag ,pojď si hrát.....
obrázek: tn_aram_obrana.jpg; rozlišení: 227 × 200 px; velikost 10 kB;
Arámek zákus
obrázek: tn_aram_obrana1.jpg; rozlišení: 179 × 200 px; velikost 9 kB;
zákus bude hned
obrázek: tn_aram_obrana2.jpg; rozlišení: 132 × 200 px; velikost 6 kB;
náš figurant a Aramek
 
Jarmila Jurová, Absolonova 6, 678 01 Blansko
email: jarka@mayta.info, tel: +420 608 433 512