obrázek: img_3354.jpg; rozlišení: 700 × 466 px; velikost 46 kB; Jango Fett of Uhelka ( 31.5.2008 - 17.5.2010 )
 
Jarmila Jurová, Absolonova 6, 678 01 Blansko
email: jarka@mayta.info, tel: +420 608 433 512