obrázek: mayta.jpg; rozlišení: 640 × 467 px; velikost 66 kB; Mayta 2005 klubovka Blansko
 
Jarmila Jurová, Absolonova 6, 678 01 Blansko
email: jarka@mayta.info, tel: +420 608 433 512